O podjetju | Naše storitve | Vozni park | Skladišče | Kje smo?

GABROVŠEK TRANSPORT, d.o.o., Horjul, Mala ulica 10, SI - 1354 HORJUL / SLOVENIJA
Tel.: + 386 1 75 00 152, + 386 1 75 00 153, Fax.: + 386 1 75 49 602
email:
Dežurni telefon 24 ur/dan
+ 386 41 788 678

KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA

Prevozništvo je v zgodovini podjetja tradicija.Začetki segajo v zgodnja leta 20.stoletja, ko je Andrej Gabrovšek st. pričel z opravljanjem storitve prevozov z za tisto obdobje značilno večglavo konjsko vprego.Tradicijo sta nadaljevala sinova, ki sta v začetku druge polovice prejšnega stoletja pričela opravljati dejavnost s kamionskimi prevozi.

Sedanji lastnik iz tretje generacije g.Andrej Gabrovšek ml. je po letu 1982 dejavnost in obseg delovanja še razširil tudi na tuje mednarodne, predvsem Zahodno-Evropske trge.Prevoznim storitvam so sledile še špediterske in ostale logistične.

Danes je družinsko podjetje sodobno organizirano, šteje med srednje velika logistična podjetja v Sloveniji s preko 30 zaposlenimi, sodobnim voznim parkom in je sposobno opraviti vse logistične storitve skladno s potrebami kupcev.

O dobro organiziranem in h kupcem orientiranem podjetju govorita že dalj časa pridobljena certifikata ISO 9001:2015 in okoljevarstveni certfikat 14001:2015.

Stalna prizadevanja za izboljšanje poslovanja, proces stalnih izboljšav in sodelovanje z najbolj poznanimi imeni v avtomobilski industriji in industriji trajnih dobrin so jamstvo kvalitete naših storitev. Storitve so prilagojene potrebam in željam kupcev in obsegajo poleg kvalitetne logistične izvedbe od prevzema blaga, prevozov, skladiščenja, distribucije, fine razdelitve tudi vse dodatne časovne zahteve kot dobave just in time ali sekvenčne dobave in po potrebi tudi izdelavo ustreznih carinskih in drugih dokumentov skladno z zakonodajo EU.ISO 9001:2015
  
ISO 14001:2015